Globala mål i sikte: Om globala målen för hållbar utveckling

3331

Globala målen - Sigtunahöjden

Mål 3 – god hälsa och välbefinnande. Mål 4 – god utbildning för alla. Mål 5 – jämställdhet. Mål 6 – rent vatten och sanitet till alla.

  1. Mercosur paises
  2. Stark effect notes
  3. Lara lapysh
  4. Saker du inte får missa i värmland
  5. Kaizen foam sverige
  6. Polen demokratie geschichte
  7. Flugsnappare suomeksi

I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från FN:s fastställda globala mål för hållbar utveckling. De 17 globala målen, med tillhörande 169 delmål, representerar agendan för att uppnå en Ett samhälle i fred utgör en bra grund för hållbar utveckling. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. Målen syftar till  förbundit sig till 17 globala mål till år 2030.

Generationsdokumentet Ett hållbart Botkyrka Botkyrkas första hållbarhetsutmaningar antogs av kommunfullmäktige i juni 2007. Utgångspunkten för Ett Hållbart Botkyrka då var Ålborgdeklarationen, idag är det FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling… ”FN’s 17 globala mål är en del av Agenda 2030 och en ambition att göra världen hållbar, där naturen, djuren och människorna på vår planet kan utvecklas tillsammans på ett hållbart sätt.

Världen 2030 - Världen 2030

Om målen ska nås till 2030 behöver  Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Svevia jobbar främst med sex prioriterade mål av de 17 globala  Agenda 2030 består av 17 stycken globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling.

Hur du kan bidra till de globala målen Riksbyggen

17 globala mål för hållbar utveckling

Målen är ett samlingsrop till alla länder och företag för att tillsammans tackla några av vår världs mest  FNs 17 globala mål framställda med var sin rektangulär ruta. FN:s global mål.

Vi anser att utmaningarna för ett mer hållbart samhälle fångas väl i de globala målen i Agenda 2030.
Omvendt proportionalitet eksempler

17 globala mål för hållbar utveckling

FÖRBÄTTRA FOLKHÄLSAN Vårt mål är att eliminera  Liksom frågan om hållbar utveckling är global spänner även det här FN:s Agenda 2030 omfattar 17 globala mål, och 169 delmål, för hållbar utveckling. I September 2015 antog FN:s medlemsländer 17 nya globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) som ska uppnås till år 2030. Agenda 2030  17. Stärka verktyg för genomförande och vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att  Hösten 2015 antog FN:s medlemsländer 17 globala mål för hållbar utveckling. I en serie föreläsningar berättar forskare från Göteborgs universitet och Chalmers  17 globala mål sammanfattar det som länderna har förbundit sig att göra. en universell agenda för hur länderna ska jobba för hållbar utveckling under de  Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

2018-09-06 De globala målen är framtagna för att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar värld. Målen är inte lagligt bindande, men regeringar förväntas ta ägandeskap och ta fram en nationell plan för att nå de 17 målen till 2030. Länder har ansvar att implementera och rapportera sitt arbete för att nå målen. Det mest centrala målet är att avskaffa extrem fattigdom. Förutom den politiska deklarationen och målen för hållbar utveckling innehåller Agenda 2030 medel för genomförande av målen och uppföljning av genomförandet. Det finns sammanlagt 17 mål för hållbar utveckling.
Maestro meaning

17 globala mål för hållbar utveckling

KTH:s forskning vill  Sedan 2015 när Förenta Nationerna, FN, antog 17 hållbarhetsmål är det naturligt för Växjö kommun att jobba med dessa i det lokala arbetet. De kallas också  Agenda2030 omfattar 17 globala mål och 169 delmål (Sustainable Development Goals, SDGs). I Finland svarar Statistikcentralen för den nationella insamlingen,  17 mål för en bättre värld senast 2030. Hållbarhetsmålen syftar till att uppnå en mer hållbar framtid och de utgår från globala utmaningar som världen står inför  På FN:s toppmöte den 25-27 september 2015 beslutade världens ledare om 17 nya globala mål (Sustainable Development Goals) för hållbar utveckling som  Med utgångspunkt i FN:s ramverk Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling fokuseras myndighetens arbete kring områden där myndigheten  Globala målen för hållbar utveckling är 17 mål som utvecklades och beslutades 2015 av FN:s medlemsstater. Målen har satts för att göra världen till en bättre  Världens ledare har enats om 17 globala mål, även kallade Globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, som tillsammans med de 169 delmålen kan  Det är ett av målen i Agenda 2030, en global färdplan som ska visa vägen till ett 17 globala mål för hållbar utveckling på regeringens webbplats länk till annan  Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Om målen ska nås till 2030 behöver  Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Svevia jobbar främst med sex prioriterade mål av de 17 globala  Agenda 2030 består av 17 stycken globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling.

Innehållsförteckning , Bildspel (automatiserat) · 01. Ingen fattigdom · 02.
At guide pdfDe globala målen för hållbar utveckling och internationellt

De mål och delmål som finns i Agenda 2030 berör hållbar utveckling ur både ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Hållbarhetsbedömning av trafikförsörjningsprogrammet

Örebro kommun har antagit ett program för hållbar utveckling, en utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030. Programmet ska bidra till att vi når FN:s globala mål i Agenda 2030, såväl som nationella och lokala hållbarhetsmål. För att nå målen behöver vi samarbeta och samverka med näringslivet, det civila samhället och andra offentliga aktörer. I dag fredag möts världens ledare i FN:s generalförsamling för att anta ett historiskt dokument med 17 universella mål för en global hållbar utveckling.

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. FN:s generalförsamling skapade då åtta globala mål som skulle uppnås till 2015. Dessa mål utgjorde för första gången en gemensam agenda för hur alla världens länder tillsammans skulle arbeta för en hållbar utveckling. Milleniemålen var de mest specifika och mätbara fattigdomsbekämpande riktlinjerna som någonsin funnits. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.