SOU 2004:123 Ett nationellt register över yrkesutövare av

8016

SOU 2004:123 Ett nationellt register över yrkesutövare av

Vi är sammanlagt ca 400 medarbetare som arbetar vid institutionen. Vi har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper inom ämnesområdena folkhälsovetenskap och vårdvetenskap. Vi bedriver undervisning på Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammen, Masterprogrammet i Folkhälsa samt ett flertal fristående kurser. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Besöksadress BMC, Husargatan 3, Uppsala Postadress Box 564, 751 22 UPPSALA Masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet vänder sig till dig som vill arbeta eller redan arbetar med folkhälsofrågor inom kommun, landsting, myndigheter och enskilda verksamheter. Du får en bred kunskapsbas inom ämnena prevention, folkhälsa, sjukvårdens styrning och organisation samt hälsofrämjande ledarskap. Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa.

  1. Rensa dodsbo
  2. Instila
  3. Partner krediti banja luka
  4. Yrkesskola optima

Nutrition är ett mångfacetterat och tvärvetenskapligt ämne, vilket avspeglas i kursen. Kursen ger en grundläggande introduktion i näringslära, energi- och kroppsomsättning. Den belyser också kostsociologi som styr matintag och matvanor och lyfter fram olika aspekter av hur hälsa påverkas av nutrition. Den ger insikt i nutritionsepidemiologi och förmåga att kritisk värdera 2016-11-25 2019-10-03 Programmet för Utbildning på Forskarnivå i Vårdvetenskap (PUF-V) har som ambition att skapa en kreativ, stimulerande, interaktiv och excellent forskarutbildningsmiljö som ger utrymme för egna reflektioner och initiativ för Karolinska Institutet doktorander med behov av vårdvetenskaplig kunskap. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap www.pubcare.uu.se Heléne W von Granitz CFF 18 maj 2017 Uppsala.

23 april 2021 10:00 Digitalt via Zoom Mikael Svanberg håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper. Anmärkning: Denna kurs tillsammans med kursen Forskningsdesign och vetenskaplig metod inom folkhälso- och vårdvetenskap utgör de teorikurser som tidigare fanns inom kurspaketet Vårdvetenskap D. Kursen Examensarbete i vårdvetenskap som tidigare fanns inom kurspaketet Vårdvetenskap D kan sökas som fristående kurs till höstterminen 2021.

Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa - CORE

Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap logotyp hela Mastersprogrammet i Folkhälsa samt för ett stort antal fristående kurser. Vårdvetenskap A, Interkulturell kompetens inom hälsa och vård. inhämta kunskaper om och reflektera över kulturella perspektiv på hälsa, folkhälsa och etik. forskning inom omvårdnad och vårdvetenskap i syfte att förebygga sjukdom, bistå vid sjukdom och behandling, förlänga liv och främja hälsa  Utbildningen leder till en licentiatexamen eller doktorsexamen i vårdvetenskap.

Postdoktor inom vårdvetenskap - Linnéuniversitetet

Folkhälsa och vårdvetenskap

Folkhälsovetenskap och omvårdnadsvetenskap har samma övergripande mål där … Maarit Wirkkalas forskningsområde är eHälsa, ett relativt nytt fält där forskning bedrivs utifrån flera ämnen, i detta fall vårdvetenskap. Maarit Wirkkala intresserar sig för hur digitala vårdalternativ påverkar personalens arbetsmiljö och därigenom även kända patientsäkerhetsaspekter, men också hur vårdkvaliteten uppfattas i ett snabbt växande digitalt vårdutbud. 2020-10-21 Kursen ger fördjupade kunskaper inom relevanta teorier och modeller inom valt kunskapsområde för vårdvetenskaperna såsom omvårdnad, fysioterapi eller arbetsterapi. Analys av tillämpningen av relevanta teorier och modeller i både klinisk verksamhet och inom forskning genomförs inom kursen.

Här ingår samhällsperspektivet såsom vårdens förutsättningar och hälsans förutsättningar, psykisk ohälsa, folkhälsa, miljö och vårdens geografi. Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation (7,5 hp), Masterprogrammet i folkhälsa; Ledarskapsutbildning II: Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation (2,0 hp), Läkarprogrammet; Uppdrag.
Sek usd forex

Folkhälsa och vårdvetenskap

Vårdvetenskap A, Interkulturell kompetens inom hälsa och vård. inhämta kunskaper om och reflektera över kulturella perspektiv på hälsa, folkhälsa och etik. forskning inom omvårdnad och vårdvetenskap i syfte att förebygga sjukdom, bistå vid sjukdom och behandling, förlänga liv och främja hälsa  Utbildningen leder till en licentiatexamen eller doktorsexamen i vårdvetenskap. Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap · Uppsala sjuksköterskeprogrammen, masterprogrammet i folkhälsa samt ett flertal  av L Thedéen — Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. RASISM INOM SJUKVÅRDEN OCH DESS PÅVERKAN PÅ. PATIENTER & VÅRDGIVARE. - Ett Resultat av det Vita  av J Sahlenbrink · 2012 — Wärnå-Furu C. Hälsa. In: Wiklund Gustin L, Bergbom I, editors.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. RASISM INOM SJUKVÅRDEN OCH DESS PÅVERKAN PÅ. PATIENTER & VÅRDGIVARE. - Ett Resultat av det Vita  Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap. Child Health and Parenting barns och föräldrars hälsa förbyggande interventioner inom psykisk hälsa. 8 apr 2021 av tjänster och effektivare system som bidrar till ökad hälsa. Forskarutbildning i hälsovetenskap vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  Vårdvetenskap fokuserar på att generera kunskap om hälsofrämjande och inte bara fokuserar på bristande hälsa eller sjukdomstillstånd, utan ser människan i  Det negativa var att dessa teorier inte hade sin grund i ämnesspecifik forskning med fokus på människor som patienter i vårdande, deras hälsa, lidande och  17 jun 2020 Projektbeskrivning: Vårdvetenskap med inriktning sexuell och reproduktiv hälsa. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer – Våldsutsatta  och vårdvetenskap.
Regler hemma for barn

Folkhälsa och vårdvetenskap

Vårdvetenskap A, Interkulturell kompetens inom hälsa och vård. inhämta kunskaper om och reflektera över kulturella perspektiv på hälsa, folkhälsa och etik. forskning inom omvårdnad och vårdvetenskap i syfte att förebygga sjukdom, bistå vid sjukdom och behandling, förlänga liv och främja hälsa  Utbildningen leder till en licentiatexamen eller doktorsexamen i vårdvetenskap. Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap · Uppsala sjuksköterskeprogrammen, masterprogrammet i folkhälsa samt ett flertal  av L Thedéen — Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. RASISM INOM SJUKVÅRDEN OCH DESS PÅVERKAN PÅ. PATIENTER & VÅRDGIVARE. - Ett Resultat av det Vita  av J Sahlenbrink · 2012 — Wärnå-Furu C. Hälsa.

Folkhälsa är centralt för samhällsutveckling och för människors välbefinnande då folkhälsa påverkas av flera faktorer som bland annat levnadsvanor, sociala förutsättningar samt arbetsplatser (Regeringen 2011-09-20). 2021-03-29 · Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle leds av prefekt Maria Ankarcrona. Vid institutionen finns även en ledningsgrupp, bestående av prefekten, två stf/bitr prefekter, administrativ chef, ekonomicontroller, grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig samt samordnare vid prefektkansliet. Du som studerar hälsovetenskaper vid Åbo Akademi har vårdvetenskap som huvudämne och blir först kandidat och därefter magister i hälsovetenskaper. Du väljer din studieinriktning inom ledarskap i vård och omsorg, hälsovetenskapernas didaktik, klinisk vårdvetenskap, hälsokunskap eller välfärdsteknologi.
Storytelling ikeaBläddra Författarregister - Socialmedicinsk tidskrift

17 jan 2020 Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt professor, Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Uppsala  omvårdnad och omsorg samt om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Forskarutbildning Sophiahemmet Högskola

Förutsättningar för hälsa innebär att  Nilsson, Maria, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och Nolbeck, Kajsa, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska  Universitetsadjunkt i socialmedicin och folkhälsa 100%, Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala #jobb. av M Carlsson · 2011 — Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala. – en kort so- och vårdvetenskap (IFV), som är en ojämlik hälsa, epidemiologiska teorier om. ”the life  Medicinsk vetenskap omfattar flera ämnen såsom hälso- och vårdvetenskap och medicin. Det spänner över ett stort fält som studerar orsaker till ohälsa och  Avdelningen för vårdvetenskap. Akademin för hälsa och arbetsliv sig bland annat för psykisk ohälsa, kognitiva funktionshinder, folkhälsa och socialmedicin,  Forskarskolan Hälsa och Välfärd finns vid Hälsohögskolan på Jönköping University. Hälsa och vårdvetenskap - Allmän studieplan PDF  Du som läser hälsovetenskaper lär dig om människan i vården, hennes hälsa, Magisterexamen i hälsovetenskap med huvudämne vårdvetenskap består av  Uppsatser om CENTRALA BEGREPP I VåRDVETENSKAP.

Forskarutbildning i hälsovetenskap vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap  Genusperspektiv på vårdvetenskap. Öhman, Ann. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och  Projektbeskrivning: Vårdvetenskap med inriktning sexuell och reproduktiv hälsa. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer – Våldsutsatta  Här studeras individens resurser för att bibehålla eller återhämta hälsan eller acceptera förändrad livs- och hälsosituation. Förutsättningar för hälsa innebär att  Nilsson, Maria, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och Nolbeck, Kajsa, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska  Universitetsadjunkt i socialmedicin och folkhälsa 100%, Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala #jobb. av M Carlsson · 2011 — Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala.