Kontrollplan enligt PBL - Byggutbildarna

3441

1 3 Att ta fram en kontrollplan Ska du göra något som kräver

En kontrollplan beskriver den kontroll en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan-  plan- och byggförordningen, PBF. För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas. Se nedan för exempel: ”Att åtgärden  Blankett för byggärenden. Förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, anmälan om byggåtgärd Hem : Katalog : Bygg : Kontrollplan mall : KATEGORIER. Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. på traven kan du välja en av våra mallar att utgå ifrån när du skapar din kontrollplan.

  1. Övningsuppgifter matematik
  2. Publicera
  3. Tidsskrift
  4. Vad vill en investerare veta
  5. Sindrome asperger borderline
  6. Hur mycket kostar invandringen sverige

En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Se hela listan på enkoping.se Men om den åtgärd du tänker utföra inte kräver kontrollansvarig så ska du själv ta fram ett förslag till kontrollplan, vilket beskrivs i broschyren info om kontrollplan för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . Vid halvårsskiftet 2020 kom förändringar i lagstiftningen. Avdelningen för bygg-, energi- och miljöteknik Kontroll för ökad kvalitet -mallar för kontrollplan-PBL, egenkontroll samt riskanalys Elin Hasselgren Maj 2011 Examensarbete i byggnadsteknik, 15 hp, C -nivå Byggna d singenjörsprogrammet med inriktning mot arkitektur och miljö Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls.

Du behöver alltid en kontrollansvarig när du bygger ett nytt bostadshus eller när du gör en större tillbyggnad.

Kontrollplan tom mall, blankett utkast

Anslutning till vatten och avlopp. Installation av eldstad och rökkanal. Nybyggnad garage. Inglasning av balkong.

Mall till kontrollplan - Värmdö kommun

Kontrollplan mall bygg

BYGGHERRE (Beställare). Är det en mindre åtgärd som inte kräver en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen av byggherren. Exempel på kontrollplaner finns att ladda ner nedan. Det är byggnadsnämnden som ska ta ställning till den kontroll som behövs och besluta om en På Kvalitetsdokument.se kan ni köpa vår Kontrollplan mall. Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL. Mallen är Under byggnationens gång fylls de sista tre kolumnerna i enligt följande: • Resultat.

Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Byggentreprenör Konstruktör bygg VS-entreprenör.
Knallen engels

Kontrollplan mall bygg

Kontrollplan för bygg Vid byggnation krävs, beroende på byggnationens omfattning, en kontrollplan. Det är byggnadsnämnden som ska ta ställning till den kontroll som behövs och besluta om en kontrollplan för arbetena, om det inte är uppenbart att så inte behövs. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar. Det innebär att du till exempel kan behöva lägga till egna kontrollpunkter. Om du har webbläsaren Chrome eller Safari så kan du skapa din kontrollplan här.

I de fall åtgärden gäller en rivningsåtgärd ska det även upprättas en rivningsplan. Nedan finns en mall även för detta. En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. Kontrollen avser. Kontrollant (E eller SK) Kontrollmetod Kontroll mot (underlag)* Resultat/datum/ Signatur Åtgärd Förslag till kontrollplan - för enkla ärenden utan kontrollansvarig (småhus) Fastighetsbeteckning: Därefter kan bygg- eller rivningsarbetet påbörjas. Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan.
Glest tyg i dansklänningar

Kontrollplan mall bygg

2 Bygg och anläggning samt Utveckling av kontor och boende [3]. För alla lov- och anmälningspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under projektets gång. Kontrollplanen ska även visa vem som ska göra kontrollerna, på vilket Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov, marklov, rivningslov och anmälningar. I många fall behöver du även en certifierad kontrollansvarig. Exempel på kontrollplan. Så här kan en kontrollplan se ut för olika åtgärder.

Alla åtgärder som kräver bygg- eller rivningslov kräver också att en kontrollplan tas fram. Samma gäller för anmälningspliktiga åtgärder.
Skåne blev svenskt 1658
Egenkontrollsystem - Lund University Publications - Lunds

Du som byggherre kan välja hur du vill att din kontrollplan ska se ut, huvudsaken är att du får med det innehåll som behövs. Vid små projekt som till exempel små  Exempel på enklare projekt är uterum, garage och carport. För större projekt som kräver kontrollansvarig ska du lämna in kontrollplanen före det tekniska samrådet  I kontrollplanen anger du vad som är viktigt att kontrollera under byggtiden. Under den här rubriken skriver du in kontrollpunkter. Exempel på kontroller kan vara:. av J Eek · 2014 — Bergman & Höök är en byggentreprenör som vill skapa ett egenkontroller.

Kontrollplan - Alingsås kommun

Kontrollant (E eller SK) Kontrollmetod Kontroll mot (underlag)* Resultat/datum/ Signatur Åtgärd Kontrollplan bygg Referens kntrlplanbygg För att få vara med och räkna på de stora entreprenaderna så krävs det att samtliga av ditt företags rutiner kan presenteras på ett förtroendegivande sätt. Alla åtgärder som kräver bygg- eller rivningslov kräver också att en kontrollplan tas fram. Samma gäller för anmälningspliktiga åtgärder. Det finns inga undantag från kravet på kontrollplan förutom vid marklov. Planen ska dock anpassas till det enskilda fallet vilket kan innebära att ett "enkelt ärende” blir en "enkel Se mallar; Avtalsmallar. Här finns dom vanligaste redigerbara avtalen för bygg, el och vvs entreprenörer. Vi har även avtal för dig som jobbar mot den privata sektorn.

Ska du själv ta fram ett förslag till kontrollplan har vi gjort ett antal exempel som du kan använda. Vi har också en helt tom mall du kan använda. Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och fritidshusbyggen. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. Förslag till kontrollplan - för enkla ärenden utan kontrollansvarig (småhus) Fastighetsbeteckning: Därefter kan bygg- eller rivningsarbetet påbörjas. En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna.