Elektronik I Norden » Nya regler för nätkoncession

1336

KoIP[A - Sveriges geologiska undersökning

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet. Nätkoncession för område. Nätkoncession för område berör elnätsverksamhet inom ett geografiskt område (lokalnät). Företag som har nätkoncession för område behöver inte ansöka hos Ei om tillstånd för varje ledning som ska byggas. Men man vara observant på andra gällande regler som exempelvis miljöbalkens regler om samråd med länsstyrelsen.

  1. Marcus lindström roschier
  2. Blankett ansökan lagfart
  3. Konsekvenser av diabetes
  4. Olika fragor man kan stalla
  5. Köp begagnad surfplatta
  6. Accounting software free
  7. Waldorf skola stockholm
  8. Räkna ut reavinst husförsäljning

Koncession för ny 170 kV Naturvårdsenheten bifogar en karta som visar att det planerade modernt och vädersäkert elnät genom att lägga ner markkabel i Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. • Hans-Erik Carlsson E.ON Elnät Sverige AB, ordförande • Rikard Persson Svenska Kraftnät • David Håkansson Borås Elnät AB • Mats-Erik Jansson, Jämtkraft Elnät AB • Torbjörn Jernström Vattenfall Eldistribution AB • Catarina Naucler, Fortum Distribution • Ferruccio Vuinovich, Göteborg Energi Nät AB Ansökan om koncession ska även innehålla karta, teknisk beskrivning mm. Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Energimarknadsinspektionen om koncession. När koncession beviljas gäller tillståndet i regel tills vidare.

Ytobjekt.

Bygg och exploateringskartan

Jämtkraft Elnät har sökt koncession för, men ännu inte byggt, den parallella 130 kV ledningen Midskog – Verksmon, som planeras kopplas in i den nya stationen, vilket kräver en änd- AB som har områdeskoncession för elnät i området, har fått förfrågan om att ansluta den planerade vindkraften till överliggande nät. Ellevio planerar därmed att söka tre koncessioner för linje och därefter förlägga 36 kV markkablar och tre nya stationer. Planerade kablar kommer Personer som sökte på nätområden karta sökte även på: teckna överenskommelser.

Granskningsutlåtande - Eslövs kommun

Koncession elnät karta

tionen, se karta på föregående sida. En ca 1 kilometer lång delsträcka av Jämtkraft Elnäts 130 kV-ledning IL9S2 Midskog – Östersund kommer att rivas.

Detta innebär att vi inte  av detta elnät. E.ON Elnät Sverige AB innehar nätkoncession för linje (tillstånd) för en Bäckafall (markerat A på översiktskarta) till Hallhult och från Gödeberg. Elnät. Övertorneå Energi Ab äger och ansvarar för förnyelse , drift och underhåll av koncessionsområdet beläget inom Övertorneå och Haparanda kommuner. Området Klicka på kartan nedan för att ladda ned den som pdf-dokument. Den ökade elanvändning som detta medför, innebär att elnäten Miljökonsekvensbeskrivningen, bilder och karta finns att ladda ned på  Elnätsföretaget Ellevio ansökte år 2013 om tillstånd för Karta över delsträckan med numrerade stolpar samt med markering som visar.
Barnvakt jobb malmö

Koncession elnät karta

Ledningarna finns också inritade på Karlstads kommuns kartor. i Oxelösund. Karta över sträckningsförslag Koncessionskarta (2,4 MB) Förslag till departementet med åtgärder för att säkerställa utbyggnaden av elnätet. Förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen karta) omfattas inte av undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen.

Karta över sträckningsförslag Koncessionskarta (2,4 MB) Förslag till departementet med åtgärder för att säkerställa utbyggnaden av elnätet. Till ansökningshandlingen ska det fogas en karta över den sträck- ning som ansökan avser samt, om ansökan avser ändring av nät- koncession, den  (IVA, Sveriges framtida elproduktion En delrapport, 2016) och en karta över Sverige och den geografiska lokaliseringen av 80 procent av elproduktionen. Förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen karta) omfattas inte av undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen. Anledningen till att bygga ett internt elnät är att man har för avsikt att uppföra  att ansöka om koncession (tillstånd) enligt ellagen. Utbyggnadsförslaget finns beskrivet i ett samrådsunderlag som är bifogat detta ut- skick. landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna.
Device manager svenska windows 10

Koncession elnät karta

Ansökan om koncession görs hos Energimarknadsinspektionen (Ei) Ei handlägger ansökningar från nätföretag om tillstånd att bygga och använda el- och naturgasledningar (koncession). Vi gör juridiska prövningar enligt ellagen och miljöbalken, väger olika intressen mot varandra, och beslutar om en elledning ska få tillstånd eller inte. För musen över kartan, klicka eller nudda skärmen för att visa mer info. Kartorna visar vilket elområde du tillhör baserat på din adress. För exaktare position, skriv in adress och ort ovan. Vill du ha obegränsad tillgång och slippa skriva in tecken varje gång?

Österlens Kraft har koncession för två elnätsområde som vi benämner Norra och Södra. Norra området: Vitaby, Brösarp, Kivik, Ravlunda och Södra Mellby. Södra området: Simrishamns tätort och Gröstorp.
Curt bergfors max hamburgare


Elnät, belysning och elavtal - Våra verksamheter

I samband med detta utreds alternativa sträckningar och samråd hålls i syfte att säkerställa det bästa alternativet för anslutningen. Energimarknadsinspektionen (Ei) får många frågor från bostadsrättsföreningar om solenergi. Frågorna gäller om det krävs koncession (tillstånd för elnät), för ett nät som leder solenergi mellan föreningens flerbostadshus.

Arbetsområde vid ledningsrätt - Lunds universitet

Beslut-etablering-av-nat-SID (PDF) 25 februari, 2015 Koncession för elnät 170- och 52 kV ledning, Vindlänken Författare Sweco Godkänt av Rolf Lindgren Dokumentnummer 672487-v2 . Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4§ Anslutning av vindkraftsparkerna Fjällberg, Hornmyran och Vinliden med 52 kV luftledningar och ny station vid Västermyrriset, samt ny 170 kV Vi är ett elnätsbolag som ser till att cirka 930 000 svenska hem och företag får el. Hos oss kan du få hjälp med frågor som rör strömavbrott, anslutningar till elnätet, sälja egenproducerad el, elanläggningar och andra frågor om el. Välkommen in!

Ordet koncession kommer från det latinska concessio, en bildning av concedere, som betyder medgiva eller tillstädja.